14e Langerhanssymposium

Het Langerhanssymposium heeft in 2018 als thema:
De grens tussen de 1e en de 2e lijns diabeteszorg.
Op dinsdag 12 juni in Theater De Spiegel in Zwolle en op donderdag 14 juni in het Beatrixtheater in Utrecht.

Waarom dit thema? In de praktijk blijkt dat er een grensgebied is, waar het onduidelijk is wie de behandelaar is (of moet zijn). De ene patiënt met een LADA of MODY is veel beter af in de tweede lijn, terwijl de andere ook prima in de eerste lijn kan worden behandeld. Zwangerschapsdiabetes zou misschien gezamenlijk kunnen worden begeleid en soms komen kwetsbare ouderen nogal eens noodgedwongen in de eerste lijn terecht. Hoe hier mee om te gaan is het thema. Bepalend voor dit thema is ook dat in 2018 richtlijnen verschijnen die hier aan raken: de nieuwe NHG-Standaard DM2 (komt uit in juli 2018), de Richtlijn Diabetes van de Nederlandse Internisten Vereniging en de nieuwe NHG-Standaard Chronische nierschade

http://www.diabetes2.nl/nl/onderwijs/14e_langerhanssymposium_2018/home.html

Langerhans cursus 'Nieuwe NHG Standaard DM type 2'

In juni zal de nieuwe NHG Standaard Diabetes Mellitus type 2 gepubliceerd worden.

De stappen in de behandeling zijn gewijzigd, en nieuwe therapieën zijn aan het behandelarsenaal toegevoegd. Om die ontwikkelingen mee te kunnen nemen in de behandeling van uw type 2 patiënten, heeft Langerhans in samenwerking met de Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG) een nascholing ontwikkeld. In deze ongesponsorde nascholing voor huisarts en POH vormt casuïstiek de basis, en zal op een interactieve manier wetenschap en praktijk met elkaar verbonden worden.

http://www.diabetes2.nl/nl/onderwijs/nieuwe_nhg_standaard_dm_type_2_/home.html

Landelijk Diabetes Congres

Het Landelijk Diabetes Congres vindt plaats op vrijdag 12 oktober 2018 in de ReeHorst te Ede.

Diabetes is op vele fronten in beweging. Dit congres is bedoeld om daarover met u van gedachten te wisselen. Tijdens dit congres wordt onder andere over de evolutie in de diabeteszorg gesproken. Verder wordt u in het plenaire programma bijgepraat over de nieuwe NHG Diabetes standaard, diabetes en voeding en waarom ketenzorg geen goed idee is.

http://www.healthinvestment.nl/landelijk-diabetes-congres/

Jaarupdate Vasculaire Geneeskunde en Diabetes

De 4e editie van de ‘Jaarupdate Vasculaire Geneeskunde en Diabetes 2018 brengt de belangrijkste publicaties en hun klinische implicaties’. Het congres vindt plaats op vrijdag 16 november 2018 in het Van der Valk Hotel Veenendaal en is bedoeld voor internisten, arts-assistenten interne geneeskunde, kaderartsen hart- en vaatziekten, kaderartsen diabetes en specifiek geïnteresseerde huisartsen.

http://www.healthinvestment.nl/jaarupdate-vasculaire-geneeskunde-en-diabetes/

Annual Dutch Diabetes Research Meeting

28 november - 29 november 2018
Hotel de Bilderberg, Oosterbeek

De Annual Dutch Diabetes Research Meeting (ADDRM) is hét jaarlijkse congres op het gebied van diabetes mellitus georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO).

Naast klinische sessies zijn er wetenschappelijke sessies, waarin de deelnemer kennis neemt van de nieuwste inzichten betreffende de (patho)fysiologie, epidemiologie en klinische behandeling van diabetes mellitus en daaraan gerelateerde aandoendingen.
http://www.addrm.nl