Herkennen hypoglykemieën bij oudere diabetespatiënten is lastig

Kwetsbare 80-plussers met type 2 diabetes en comorbiditeit worden geregeld overbehandeld. Dit leidt tot ongewenste bijwerkingen, zoals hypoglykemie. Daarnaast is deze groep ook minder goed in staat een hypoglykemie te herkennen en vervolgens daar goed op te reageren.

In dit artikel in Huisarts & Wetenschap nemen de auteurs de behandelaar mee in de fysiologie, de gevolgen van hypo- en hyperglykemie en de aanbevelingen voor de praktijk (o.a. deintensiveren van de behandeling).

Lees verder 

Plaats een reactie