Per januari is Steglatro (ertugliflozine) beschikbaar in Nederland

Ertugliflozine behoort tot de farmacotherapeutische groep van SGLT2-remmers. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging, ter verbetering van de bloedglucoseregulatie als monotherapie bij patiënten bij wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht vanwege intolerantie of contra-indicaties, of als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.

Klik hier voor het advies van het Zorginstituut Nederland
Klik hier voor alle informatie over het middel in het Farmacotherapeutisch Kompas

Plaats een reactie