Diabeteskamer

Al enige jaren is er een groep internisten betrokken bij onderzoek en behandeling van diabetes, werkzaam als officieus adviesorgaan voor de NIV, de zogeheten kerngroep diabetes.

In toenemende mate is de behandeling van diabetes een belangrijk maatschappelijk onderwerp waar internisten ook duidelijker in de discussie vertegenwoordigd dienen te zijn. Belangrijk is dan een legitimiteit om namens de internisten iets te kunnen zeggen. Met andere woorden elke in diabetes geïnteresseerde internist moet dan ook haar/zijn stem kunnen laten horen.

Om niet een nieuwe vereniging op te moeten richten is in november 2014 tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek besloten tot oprichting van de Diabeteskamer, onderdeel van de NVDO.

Elke internist kan lid worden van de NVDO en op die manier actief zijn. Het doel is om op deze manier onze patiënten in de tweede / derde lijn op een kwalitatief goede manier te kunnen blijven behandelen. Momenteel is er veel druk vanuit de overheid op het efficiënt inzetten van middelen waarbij onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen de patiënt in de eerste en de tweede lijn.

De meest verstrekkende twee dossiers zijn nu het verkennen en inrichten van een nationale registratie van elke patiënt met diabetes en het ontwikkelen van een dynamisch toets kader om innovatieve behandelingen te kunnen blijven geven aan onze patiënten.