Disclaimer www.diabetesgeneeskunde.nl

Stichting Diabetesgeneeskunde (Kamer van Koophandel: 84722401) verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Diabetesgeneeskunde.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Diabetesgeneeskunde.nl spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van diabetesgeneeskunde.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan diabetesgeneeskunde.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Diabetesgeneeskunde.nl

Stichting Diabetesgeneeskunde
De Corridor 14-L
3621 ZB Breukelen
E-mail: secretariaat@diabetesgeneeskunde.nl
Telefoon: 0346-200013

Laatste update: maart 2022